TRANSPORT INTERMODALNY

Transport intermodalny to przewóz ładunków, wykorzystujący co najmniej dwie gałęzie środków transportu, które następują po sobie. To szybka, nieuciążliwa oraz bezpieczna forma przewozu towarów. Odbywa się on w tej samej zintegrowanej jednostce ładunkowej, bez potrzeby jej zmiany i rozformowania. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia towarów podczas transportu. Ważną zaletą transportu intermodalnego jest także stosunkowo niski koszt magazynowania towarów na terminalach przeładunkowych oraz możlowość zwiększenia ilości przewożonego ładunku nawet do 25,5 t. Z transportu intermodalnego, używając kontenerów morskich, korzystają tak prestiżowe firmy jak: IKEA, Bosch, Samsung czy Jysk. TNT Logistic organizuje i zapewnia intermodalne przewozy towarowe, ponosząc odpowiedzialność za cały przebieg dostawy ładunku.